Digitalisering van je netwerk

Waarom een online community? Deel 1

Een van de voornaamste redenen voor het starten van een online community, is het faciliteren van een online omgeving voor een – al bestaand – offline netwerk. Dit heeft vaak te maken met het vergroten van het netwerk, het verzamelen van gegevens en het digitaliseren van documenten en communicatie. In deze eerste blog uit de serie “Waarom een online community?” vertel ik over digitalisering van een offline netwerk.

De letterlijke vertaling van community is “gemeenschap”. Het staat voor een groep mensen die ofwel samenleven, ofwel een bepaalde gemeenschappelijke eigenschap of interesse hebben en daarom aan elkaar verbonden zijn. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is een vereniging. Dit is een groep mensen die door een interesse (voetbal) of een eigenschap (huizeneigenaar in dezelfde straat) aan elkaar verbonden zijn.

Voordelen van digitalisering

In de zakelijke markt zijn er veel netwerken waarbij de leden elkaar voornamelijk offline vinden, bijvoorbeeld bij evenementen georganiseerd door (het bestuur van) het netwerk. Denk hierbij aan een branchevereniging. Deze zenden vaak informatie via een website en nieuwsbrief, maar er is geen tot weinig (online) communicatie tussen de leden onderling. Het samenbrengen van deze leden in een online community heeft een aantal voordelen:

  • De communicatie tussen leden onderling wordt gemakkelijker en gestructureerd.
  • Data management: Alle data van de leden zijn op één plek terug te vinden.
  • Je weet het gedrag en kent dus de interesses van je leden en kunt hierop inspelen. Je kunt bijvoorbeeld mensen die een bepaald onderwerp interessant vinden, uitnodigen voor een evenement waarbij dat onderwerp centraal staat.
  • Je betrekt leden bij de vereniging en werkt samen aan een gezamenlijk doel (co-creatie). Dat is bijvoorbeeld het versterken van een bepaalde branche of regio of het aangaan van een uitdaging binnen die branche of regio.
  • Je vergroot de zichtbaarheid van de leden en van je netwerk als geheel.

Je biedt als vereniging of organisatie op die manier meer toegevoegde waarde aan je leden.

Samen werken aan een doel

Een voorbeeld van ondernemersverenigingen die hun ledennetwerk online brengen, is de community Regio Zwolle Connect. Dit platform is een initiatief van MKB-Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW regio Zwolle, bedoeld om van de regio Zwolle een nog sterkere economische regio te maken. Een aantal lokale ondernemersverenigingen hebben hierin een sub-community, waarmee ze hun leden kunnen verzamelen en faciliteren. Deze leden zitten samen in de betreffende vereniging, maar zijn tevens onderdeel van de grotere regio, bestaand uit 20 gemeenten. Ze kunnen zich op deze manier verbinden met hun mede-leden om het doel van de vereniging te versterken (bijvoorbeeld het versterken van het ondernemersklimaat in hun gemeente) en daarnaast met andere ondernemers in de regio, voor het versterken van de gehele regio. Samen pakken ze zo lokale en regionale vraagstukken op.

Ook worden de leden gepositioneerd in de regio en kunnen de verenigingen nieuwe leden werven. De community is namelijk ook toegankelijk voor mensen die nog geen lid zijn van een lokale ondernemersvereniging.

Andere toepassingen van communities

In de volgende blogs in de serie ‘Waarom een community?’ vertel ik over twee andere toepassingen van online communities: leadgeneration & -nurturingen het vergroten van je brand engagement. 

Bannering

Wil je meer over communities weten? Stuur me een berichtje in onze eigen community: Nine To Know.