Advertising

Digitale nieuwsbrief van MKB Servicedesk

DIGITALE NIEUWSBRIEF | BEREIK 30.000 Prijs
Advertorial €2.000,-
Full Banner €3.000,-
Dedicated nieuwsbrief (inclusief opmaak en gebruik van content) €4.500,-

De productie omvat dan:

  • tekstuele samenwerking m.b.t. onderwerpen en artikelen
  • opmaak van de digitale nieuwsbrief
  • relevante content van MKB Servicedesk
  • verzending