Privacy beleid en cookiewet

Agency No9 Privacy statement

Verwerkingsverantwoordelijke:
Agency No9 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Agency No9
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
+31 88 652 00 09
Kamer van Koophandel: 51466805

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website of campagnewebsites en van onze cliënten. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die je ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen.

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze leden. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website of een van onze (aangesloten) campagnewebsites en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Dit privacy statement is van toepassing op al onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agency No9 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Om je te kunnen helpen spreekt het voor zich dat we enkele persoonsgegevens van je gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens over het gebruik van onze website en andere communicatiemiddelen waardoor wij onze service kunnen optimaliseren.

Doeleinden:

 • Verwerken van gegevens van leden en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en;
 • informatie te verstrekken inhoudende juridische vertegenwoordiging van abonnees en opdrachtgevers alsook het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Verwerken van gegevens van leveranciers, leden en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
 • Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
 • Verwerken van gegevens ten behoeve van het optimaliseren van advertenties, website, nieuwsbrieven, producten en services;
 • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Agency No9 in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@no9.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Agency No9 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of juist te verwijderen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sociale media

Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht.

Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Economische Ruimte. Dit doen wij alleen als wij jouw toestemming hebben gekregen om je door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van onze dienstverlening of om je te voorzien van informatie. Deze derde partijen kunnen bijvoorbeeld leveranciers of een advocatenkantoor zijn, waarmee wij samenwerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europees Economische Ruimte

Mogelijk kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten die wij leveren door middel van het gebruik van bepaalde tools.

Het bedrijf dat een dergelijke tool levert kan gevestigd zijn buiten de EER. De bedrijven waar wij mee samenwerken buiten de EER zijn gelegen in de VS. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacy beschermingsniveau bij bedrijven uit de VS.

Geautomatiseerde besluitvorming

Agency No9 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agency No9) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Agency No9 bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om doelen voor een campagne of actie te realiseren of zo lang jezelf aangeeft. Je kan namelijk altijd je gegevens opvragen of wissen door te mailen naar: privacy@no9.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Agency No9 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agency No9 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agency No9 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@no9.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Agency No9 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agency No9 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@no9.com.

Websites waar je gegevens achterlaat zijn altijd beveiligde websites met een SSL certificaat. Onze website en onze campagnewebsites staan op een Managed WordPress Hosting ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerde server. Dit betekent dat zowel ons kwaliteitsbeheersysteem als ons informatie-veiligheidssyteem aan de hoge eisen voldoet die het International Organization for Standardization (ISO) oplegt. Dit doen wij met Savvii Hosting (Nijmegen) het enige bedrijf ter wereld die beide certificaten heeft bemachtigd. Dit houdt in dat ze niet alleen hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden hanteren maar ze zijn ervoor gecontroleerd en hebben aangetoond dat ze voldoen aan deze standaarden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agency No9 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Agency No9 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit is iets wat jezelf moet doen daar kan Agency No9 je niet bij helpen. Kijk op deze website hoe je cookies kan verwijderen.

Social media cookies

Op de website(s) van Agency No9 staan knoppen om delen van de website te kunnen delen op social media kanalen als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Pinterest.

Bij het delen van een pagina zal een social media kanaal een cookie plaatsen op uw computer. Door de cookie herkent het social media kanaal zijn eigen gebruiker als je bent ingelogt bij het betreffende kanaal. Agency No9 heeft geen invloed op dit proces. Om hier meer over te weten raadpleeg de privacyverklaringen en de cookieverklaringen van de social media kanalen.

Google Analytics & Google Tag Manager

Agency No9 maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee meten en analyseren wij het bezoek van de website. Deze informatie is anoniem. Indien wettelijk verplicht kan Google deze informatie aan derden verschaffen. Houdbaarheid van deze gegevens bij Google is 2 jaar. Zie het privacybeleid van Google Analytics.

Google Tag Manager gebruiken wij voor het maken van tags. Dit zijn kleine websitecodefragmenten waarmee we verkeer en bezoekgedrag meten. Google Tag Manager zelf is cookieloos en bevat geen identificeerbare gegevens, echter zorgt Google Tag Manager ervoor dat bepaald tags geactiveerd worden welke wel gegevens kunnen verzamelen.

Nieuwsbrief

We versturen regelmatig een nieuwsbrief. Hiermee delen wij leuke, mooie en interessante verhalen vol met inspiratie, verdieping, inzicht en ‘nine-to-knows’. Je e-mailadres wordt enkel aan de mailinglijst toegevoegd met expliciete toestemming van jou.

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.